XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Công nghệ lọc sinh học là gì?

Lọc sinh học là một  

Sơ đồ công nghệ cột lọc sinh học
Hình ảnh: Sơ đồ công nghệ cột lọc sinh học

Công nghệ lọc sinh học được sử dụng như thế nào trong xử lý nước thải?

Cơ chế hoạt động của công nghệ:

  • Quá trình lọc sinh học là một sự oxi hóa nhờ vi sinh vật.
    Trong quá trình lọc, khí thải được bơm chậm xuyên qua hệ thống lọc, các chất ô nhiễm trong khí thải sẽ bị các nguyên liệu lọc hấp thụ. Các chất khí gây ô nhiễm sẽ bị hấp phụ bởi màng sinh học, tại đây diễn ra quá trình phân hủy chất ô nhiễm do vi sinh vật. chúng tạo ra năng lượng và các sản phẩm phụ CO2 và H2O theo phương trình sau:

         Chất hữu cơ gây ô nhiễm + O2 —> CO2 + H2O + nhiệt + sinh khối

  • Trong quá trình lọc sinh học, các chất khí gây ô nhiễm được làm ẩm và sau đó được bơm vào một buồng phía bên dưới nguyên liệu lọc. Khi chất khí đi ngang qua lớp nguyên liệu lọc, các chất ô nhiễm bị hấp thụ và phân hủy. Khí thải sau khi đã lọc sạch được giải phóng vào khí quyển từ bên trên của hệ thống lọc. Hầu như những hệ thống lọc sinh học hiện nay có công suất xử lý mùi và các chất hữu cơ bay hơi lớn hơn 90%. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là chỉ xử lý được những khí thải có nồng độ chất ô nhiễm thấp và lưu lượng khí xử lý chỉ nằm trong giới hạn 300-500 ft3/ft2-giờ.

 

Cấu tạo bể lọc sinh học
Hình ảnh:  Cấu tạo bể lọc sinh học

Những điểm cần đảm bảo để quá trình lọc diễn ra ổn định

  • Độ ẩm: Độ phải được giữ trong suốt thời gian lọc. Vì độ ẩm rất cần cho vi sinh vật.
  • Nhiệt độ luôn phải duy trì ổn định ở mức 30-40°C.
  • Đặc biệt là luôn duy trì được mức oxi trong quá trình hoạt động.