SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI LÀ GÌ ? CÁC QUY ĐỊNH PHẠT SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Định nghĩa sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Chất thải nguy hại sản sinh ra trong quá trình hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan chức năng để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo Thông tư 12/2011/TT-BTNMT.

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI

 

Thời gian cấp.

  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký. Cơ quan chức năng sẽ xem xét tính đầy đủ, hợp lệ  của hồ sơ. Sau đó thông báo cho chủ nguồn thải sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ.
  • Khi xác định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ hồ sơ đăng ký được chấp nhận.
  • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày chấp  nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan chức năng có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.
    Hồ sơ này  có giá trị sử dụng cho đến khi được cấp lại hoặc khi cơ sở chấm dứt hoạt động.

Xử phạt vi phạm

Đối với các trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đăng ký Sổ chủ mà không tiến hành đăng ký hoặc khai báo phát sinh CTNH với cơ quan chức năng sẽ bi phạt hành chính:

  • Phạt tiền từ 30.000.000- 40.000.000 nếu không đăng ký.
  • Phạt tiền từ 5.000.000- 10.000.000 nếu không báo cáo quản lý CTNH định kỳ.
  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối nếu kê khai không đúng, không đầy đủ CTNH trong chứng từ CTNH theo quy định.