QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường diễn ra như thế nào?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ pháp lý quan trọng mà doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình. Mới đảm bảo được tối đa nguồn ô nhiễm môi trường trong quá trình dự án hoạt động.

Cùng Dịch vụ môi trường Hợp Nhất tìm hiểu nhé!

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ gì?

Hiểu nôm na hồ sơ này là hồ sơ, căn cứ về mặt giấy tờ được dùng để đánh giá, dự báo các ảnh hưởng của dự án trong quá trình hoạt động đến môi trường xung quanh. Từ đó mà có thể đưa ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời nhằm ngăn chặn tác động xấu đến môi trường.

Quy trình thực hiện như thế nào?

Cơ bản sẽ trải qua các bước sau:

  • Khảo sát và thăm dò môi trường xung quanh của dự án, đồng thời thu thập các số liệu liên quan
  • Đánh giá nguy cơ hoặc nguồn gây ô nhiễm đến môi trường của dự án như: Tiếng ồn, chất thải, khí thải…
  • Dựa vào các số liệu đã thu thập, tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng của dự án đến môi trường.
  • Đề xuất và đánh giá các giải pháp bảo vệ môi trường.

Cụ thể như:

  • Phương án xử lý nước thải, khí thải, chất thải.
  • Xây dựng kế hoạch về chương trình quản lý và giám sát môi trường trong suốt quá trình dự án hoạt động.
  • Tiến hành lập bản thảo, hồ sơ trình gửi lên cơ quan chức năng phê duyệt.

Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

  • Kiểm tra việc cơ sở kinh doanh, sản xuất thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng cam kết trong kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.
  • Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh về vấn đề bảo vệ môi trường.

Quý doanh nghiệp cần hỗ trợ thêm về hồ sơ pháp lý môi trường cũng như quy trình thực hiện KHBVMT thì liên hệ ngay cho Hợp Nhất nhé: 0936.647.467 – 0906.399.169

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHI NÀO?

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐỐI TƯỢNG LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG