QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NƯỚC THẢI

Bài viết trước Hợp Nhất cũng đề cập qua các lý do mà doanh nghiệp cần bảo dưỡng hệ thống nước thải.

Hôm nay chúng tôi sẽ sơ lược về quy trình bảo dưỡng hệ thống nước thải nhé.

I. PHẦN CÔNG NGHỆ
– Kiểm tra công suất hệ thống (Công suất thiết kế với công suất thực tế)
– Kiểm tra kích thước, thể tích các công trình đơn vị
– Kiểm tra công suất thiết bị hệ thống
– Kiểm tra hiện trạng các công trình đơn vị

a. Bể điều hòa
– Hệ số điều hòa
– Lưu lượng hoạt động
– Hệ số xáo trộn điều hòa
b. Bể sinh học
– Kiểm tra DO
– Kiểm tra bùn sinh học
– Kiểm tra pH, NH4+ , NO3-, phốt pho.
– Kiểm tra hiệu suất xử lý (COD)
– Hệ số nội tuần hoàn
c. Bể lắng sinh học
– Kiểm tra Tải trọng lắng
– Hiện trạng : bùn nổi, TSS đầu ra…
– Hệ số tuần hoàn bùn sinh học
d. Bể phản ứng – Tạo bông
– Kiểm tra hiệu suất phản ứng
– Kiểm tra hiệu suất sử dụng hóa chất
– Kiểm tra quá trình xáo trộn
e. Bể lắng hóa lý
– Kiểm tra Tải trọng lắng
– Hiện trạng : bùn nổi, TSS đầu ra…

II. PHẦN CƠ ĐIỆN

– Kiểm tra điện trở cách điện.
– Kiểm tra dòng hoạt động.
– Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển.
– Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị công nghệ.

III. BÁO CÁO

– Đánh giá hiện trạng.
– Kiểm tra dòng hoạt động.
– Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải cho doanh nghiệp bạn!

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HỢP NHẤT

Địa chỉ: Chung Cư Khang Gia, Liên Kế 26, Khu C4, Đường số 45, p. 14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

 Hotline: 0936.647.467 – 0.06.399.169

Website: https://dichvumoitruongvn.com/

 Email: dung.dichvumoitruong@gmail.com