Quy định về xử lý nước thải sinh hoạt

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

QUY ĐỊNH VỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHƯ THẾ NÀO? 

Nước thải sinh hoạt đa phần đều bị ô nhiễm bởi các chất thải sau quá trình sử dụng. Lượng nước thải này nếu không được xử lý sẽ gây ra những hậu quả rất khó lường.
Để xử lý đạt được những hiệu quả tối ưu thì bạn cần hiểu rõ các quy định về xử lý nước thải sinh hoạt.

Quy định về xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải từ các hệ thống thoát nước, cần đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hiện hành.

Đối với nước thải sau xử lý cần phải đạt những yêu cầu sau:

  • Chất lượng nước tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định cho việc tái sử dụng nguồn nước. Các mục đích này phải đảm bảo không ảnh hưởng sức khỏe người dân.
  • Việc tái sử dụng nước cần được sử dụng trong nguồn tập trung, tránh ảnh hưởng đến hệ thống nước sạch hiện hành.

Để mang lại một nguồn nước thải đạt chuẩn theo quy định người ta thường áp dụng các biện pháp xử lý khác nhau. Tùy thuộc vào yêu cầu, mức độ thích ứng mà các kỹ sư sẽ thiết kế ra một hệ thống xử lý nước thải phù hợp.

Một trong những xu hướng được nhiều người lựa chọn hiện nay là xử lý nước thải theo phương pháp sinh học

Quy định về xử lý nước thải sinh hoạt
Quy định về xử lý nước thải sinh hoạt

Khi áp dụng các phương pháp sinh học cần phải thoả mãn các yêu cầu sau:

  • Phải là môi trường sống có đủ chất hữu cơ cho vi sinh vật
  • Cung cấp đủ lượng oxy cần thiết cho sự sống của vi sinh
  • Không chức chất độc gây hại, ức chế đến sự phát triển của vi sinh vật
  • Hàm lượng kim loại: muối của các kim loại nặng ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động của vi sinh vật
  • Khi xử lý nước thải cần quan tấm đến cấc chỉ tiêu COD và BOD. Nếu tỉ lệ hai chỉ tiêu này: COD/BOD<= 2 hoặc BOD/COD>= 0,5 thì quá trình phản ứng mới diễn ra tốt nhất. Khi COD lớn hơn BOD thì cần phải xử sinh học kỵ khí.

Để hiểu rõ thêm các quy định xử lý nước thải sinh liên hệ qua số hotline 0936.647.467 để được tư vấn kỹ hơn.