LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHI NÀO?

 

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHI NÀO?

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường khi nào là đúng? Đây là câu hỏi mà Dịch vụ môi trường Hợp Nhất được hỏi nhiều nhất khi tư vấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.  

Kế hoạch bảo vệ môi trường là loại hồ sơ được lập trước khi dự án đi vào hoạt động. Vậy đối tượng nào cần phải thực hiện loại hồ sơ này?

Căn cứ theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT quy định rõ như sau: 

  • Dự án đầu tư mới hoặc dự án mở rộng, nâng công suất quy mô, nâng công suất của dự án và thuộc quy định tại Phụ lục II Mục I  cột 5 của Nghị định này.
  • Dự án sản xuất, kinh doanh hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất và có làm  phát sinh:

              + Nước thải phát sinh từ 20 m3/ngày.đêm – dưới 500 m3/ngày.đêm.

              + Chất thải rắn phát sinh từ 01 tấn/ngày.đêm – dưới 10 tấn/ngày. Đêm.

              + Khí thải phát sinh từ 5.000 m3 khí thải/h – dưới 20.000 m3 khí thải.

Tuy nhiên, ngoại trừ các dự án được quy định tại Phụ lục II Mục I cột 3 theo Nghị định này.

Có thể bạn cần: 

CHI PHÍ LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2022

MẪU KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2022

THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trường hợp nào phải lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường?

Theo quy định tại Điều 33 Luật BVMT. Những dự án sau phải lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT):

  • Dự án thay đổi lại địa điểm hoạt động.
  • Dự án không hoạt động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được Cơ quan chức năng phê duyệt kế hoạch BVMT.
  • Dự án thay đổi quy mô, tính chất đến mức thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Căn cứ theo Điều 34 của Luật BVMT thì cơ quan nhà nước có trách nhiệm như sau:

  • Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị về biện pháp BVMT của chủ dự án.
  • Kiểm tra và tổ chức thực hiện biện pháp BVMT đã được phê duyệt.
  • Phối hợp chủ dự án xử lý các sự cố ảnh hưởng đến môi trường xảy ra trong quá trình dự án hoạt động.

Nếu quý Doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc về vấn đề lập báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường khi nàođối tương nào cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Hãy liên hệ ngay cho Dịch vụ môi trường Hợp Nhất0936.647.467 – 0906.399.169