DỊCH VỤ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG UY TÍN – CHẤT LƯỢNG


Hiện nay đa số các công ty, doanh nghiệp nhỏ lẻ thì hầu như đều không có nhân viên phụ trách và am hiểu về môi trường. Vì thế nên các doanh nghiệp thường rất bị động khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra.

Vậy hồ sơ môi trường là gì ? Và gồm những loại hồ sơ nào ?

Hồ sơ môi trường là các hồ sơ liên quan đến các vấn đề môi trường được lập ra để giám sát, quản lý các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường như đã cam kết.

Một số hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp cần thực hiện như sau:

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở chưa đi vào hoạt động:

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): thực hiện đối với những dự án của các doanh nghiệp, cơ sở có quy mô lớn được quy định trong Phụ lục II của Nghị định 18:2015/NĐ-CP.
  • Kế hoạch bảo vệ môi: thực hiện đối với những dự án có quy mô nhỏ hơn, không thuộc trong Phụ lục II và IV của Nghị định 18:2015/NĐ-CP.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở đã đi vào hoạt động

Nếu doanh nghiệp chưa tiến hành thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (Kế hoạch BVMT) thì phải tiến hành lập một trong hai hồ sơ sau:

  • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án BVMT chi tiết): được áp dụng đối với những cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
  • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Đề án BVMT đơn giản): được áp dụng đối với những cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa lập hồ sơ Kế hoạch BVMT

Ngoài các hồ sơ trên, các doanh nghiệp cần phải thực hiện các hồ sơ bổ sung như sau:

  • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định
  • Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải
  • Giấy phép xả thải
  • Hồ sơ khai thác nước ngầm
  • Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, và biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (hay còn gọi là Báo cáo hoàn thành ĐTM).
  • Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Việc thực hiện đầy đủ các hồ sơ môi trường cần thiết sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, bình thường. Và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng từ các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đến môi trường.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các hồ sơ, thủ tục môi trường có thể sẽ bị xử phạt. Thậm chí còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh và sản xuất.

Liên hệ ngay với Công ty Môi Trường Hợp Nhất nếu quý Doanh nghiệp cần tư vấn nhé!