HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG GỒM NHỮNG GÌ?

Hồ sơ môi trường gồm những gì?

Doanh nghiệp cần và không cần làm những hồ sơ nào?

Đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hầu như đều không có nhân viên và bộ phận chuyên phụ trách về mảng môi trường. Vì vậy khi cơ quan chức năng kiểm tra thì các doanh nghiệp rất dễ bị động. Một số có thể cũng không rõ hồ sơ môi trường là gì và gồm những gì.

Vậy hôm nay, Hợp Nhất sẽ cùng Qúy doanh nghiệp tìm hiểu nhé.

Có thể bạn chưa biết:

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (CTBVMT) NĂM 2021

KHÔNG THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

MẪU KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2022

Hồ sơ môi trường là gì? Và gồm những gì?

Đây là tập hợp các hồ sơ liên quan đến các vấn đề môi trường của một doanh nghiệp. Hồ sơ này được lập ra để giám sát và quản lý các doanh nghiệp. Về việc thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường như đã cam kết.

Sau đây Hợp Nhất sẽ liệt kê cho Qúy doanh nghiệp một số hồ sơ, thủ tục môi trường mà doanh nghiệp cần phải thực hiện.

Các loại hồ sơ môi trường dành cho các doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động.

–  Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hay còn gọi là ĐTM): Được thực hiện trước khi nhập máy móc, thiết bị. Và gồm dự có quy mô sản xuất được quy định trong Phụ lục II của Nghị định 40:2019/NĐ-CP.

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) áp dụng đối với những dự án có quy mô nhỏ hơn, không thuộc trong Phụ lục II và IV của Nghị định 40:2019/NĐ-CP.

Các loại hồ sơ môi trường dành cho các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

Sau khi đi vào hoạt động, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã đi vào hoạt động. Ngoài 2 loại hồ sơ đã thực hiện trong giai đoạn chưa vận hành. Thì doanh nghiệp cần thực hiện các loại hồ sơ sau:

  • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (tên gọi cũ là báo cáo quan trắc): được thực hiện 1 năm 1 lần. Và phải trình lên Cơ quan chức năng duyệt và lưu quản lý.
  • Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải: được thực hiện đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại.

Tuy nhiên, một số trường hợp không cần thiết vẫn có thể không cần thực hiện hồ sơ này. Quy định này được nêu rõ trong Nghị định 38:2015/NĐ-CP. 

  • Giấy phép xả thải: được thực hiện đối với những doanh nghiệp có phát sinh nước thải và muốn xả thải ra môi trường. Để thực hiện được hồ sơ này, doanh nghiệp phải hoàn thành được hệ thống xử lý nước thải của dự án, và nước thải đạt yêu cầu theo quy chuẩn.
  • Hồ sơ khai thác nước ngầm: được thực hiện đối với những doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu khai thác nguồn nước ngầm, để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
  • Báo cáo ĐTM hoàn thành và biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành
    Mục đích của loại hồ sơ này là để xác nhận việc doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu cũng như đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động đến môi trường.

Lời kết:

Việc thực hiện đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp và cơ quan chức năng dễ dàng quản lý, cũng như có biện pháp kịp thời khi có sự cố làm ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

Hi vọng với bài viết này, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn các loại hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp của mình cần thực hiện. Cũng như tầm quan trọng của chúng trong quá trình vận hành doanh nghiệp.