giấy phép khai thác nước mặt và các trường hợp điều chỉnh

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC MẶT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH

HỎI ĐÁP VỀ VẤN ĐỀ TRƯỜNG HỢP NÀO PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC MẶT

Khách hàng hỏi: 

Tôi sử dụng mặt nước biển để khai thác thủy sản  và đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định của pháp luật. Hiện nay tôi muốn điều chỉnh một số hạng mục trong giấy phép đó.  Vậy tôi phải làm giấy phép mới hay bổ sung, điều chỉnh. 
Mong công ty tư vấn giúp tôi về vấn đề này.
Xin cảm ơn!

giấy phép khai thác nước mặt và các trường hợp điều chỉnh

Hợp Nhất trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã tin tưởng và đã đặt câu hỏi cho Hợp Nhất. Đối với trường hợp của anh, Hợp Nhất trả lời như sau: 
Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định 201/2013 NĐ-CP Hướng dẫn Luật tài nguyên nước như sau:

Trường hợp thay đổi cần thực hiện điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt.

 • Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường;
 • Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước;
 • Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần phải hạn chế việc khai thác, sử dụng nước;
 • Khai thác nước gây sụt, lún mặt đất, biến dạng công trình, xâm nhập mặn, cạn kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước;
 • Lượng nước thực tế khai thác của chủ giấy phép nhỏ hơn 70% so với lượng nước được cấp phép trong thời gian mười hai (12) tháng liên tục mà không thông báo lý do cho cơ quan cấp phép;
 • Chủ giấy phép đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác với quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định 201/2013 NĐ-CP

Một số thay đổi, bắt buộc phải làm giấy phép mới:

 • Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp;
 • Lượng nước xả vượt quá 25% quy định trong giấy phép đã được cấp;
 • Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm, quy chuẩn áp dụng quy định trong giấy phép xả nước thải. Trừ trường hợp cơ quan cấp phép yêu cầu điều chỉnh hoặc chủ giấy phép đề nghị áp dụng mức quy chuẩn cao hơn.
 • Trường hợp cần điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản này, chủ giấy phép phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới.

Tìm hiểu thêm:  

 

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP KHAI THÁC NƯỚC MẶT

Như vậy, tùy  theo tình hình thực tế của anh mà xác định làm mới hay điều chỉnh .

Hị vọng giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn chi tiết hơn nữa, vui lòng liên hệ 0936.647.467  để được hỗ trợ.