ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ – LINH KIỆN ĐIỆN TỬ.

LẬP  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) NHƯ THẾ NÀO?

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp ở nước ta, ngành điện tử đang là ngành công nghiệp mũi nhọn cho định hướng phát triển kinh tế. Việc phát triển máy móc thiết bị điện tử góp phần phục phụ đời sống con người. Vì vậy mà các cơ sở sản xuất, gia công thiết bị – điện tử và linh kiện điện tử càng ngày mọc lên nhiều.

Dẫn đến, việc siết chặt đánh giá tác động môi trường của dự án để ngăn chặn những ảnh hưởng xấu đến môi trường là điều rất cần thiết. 

Lập đánh giá tác động môi trường cho cơ sở sản xuất, gia công linh kiện - thiết bị điện tử

ĐỐI TƯỢNG LẬP ĐTM CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ.

 Căn cứ vào Mục 29 Phụ lục II – Nghị định 40/2019/NĐ-CP, quy định như sau:
– Công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử;
– Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện.
Bắt buộc phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), hãy tiến hành lập bổ sung ngay ĐTM để tránh vi phạm pháp luật.

(Căn cứ vào Điều 22: Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019).

QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT BỊ, ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ:

• Thu thập các thông tin về dự án như:

Công nghệ, thành phần, khối lượng nguyên liệu, công suất sản phẩm, danh mục thiết bị, số lao động, nguồn nước sử dụng.

Khảo sát và lấy mẫu không khí, nước mặt tại khu vực dự án.

• Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực.

• Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn ô nhiễm và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.

Các nguồn ô nhiễm cần lưu ý khi đánh giá nhà máy sản xuất bao bì carton:

Bụi từ các công đoạn cắt, xẻ rãnh, tiếng ồn, quá trình in, xử lý nước thải, khí thải lò hơi,…

• Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
• Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

• Xác định nhóm cộng đồng liên quan / quan tâm đến quá trình ĐTM dự án: chủ dự án, nhà đầu tư;
• Lập báo cáo ĐTM và nộp cơ quan thẩm định.
• Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.
• Bảo vệ báo cáo ĐTM trước hội đồng thẩm định.
• Chỉnh sửa báo cáo theo hội đồng thẩm định và nộp lại báo cáo.
• Nhận quyết định phê duyệt ĐTM.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

• Đơn đề nghị thẩm định phê duyệt đánh giá tác động môi trường cho nhà máy sản xuất bao bì.
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
• Giấy phép kinh doanh.
• Giấy chứng nhận đầu tư(nếu có).
• Bản vẽ mặt bằng tổng thể.
• Bản vẽ vị trí thoát nước mưa.
• Bản vẽ khu đất.

Hy vọng bài viết này của dichvumoitruongvn.com  sẽ giúp quý Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đánh giá tác động môi trường của nhà máy sản xuất bao bì cũng như quy trình để thực hiện hồ sơ này.


 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ HỢP NHẤT
Hotline: 0936.647.467 – 0.06.399.169
Website: https://dichvumoitruongvn.com/
Facebook: https://www.facebook.com/dichvutuvanmoitruongvn/
Email: dung.dichvumoitruong@gmail.com
Địa chỉ: Chung Cư Khang Gia, Liên Kế 26, Khu C4, Đường số 45, p. 14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM