GIẤY PHÉP KHAI THÁC  NƯỚC NGẦM


Giấy phép khai thác nước ngầm là gì ?

Vì sao phải xin giấy phép khai thác nước ngầm ?

Với tình trạng khai thác nước ngầm tràn lan sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng là tình trạng lún, sụt trên bề mặt, cũng như tài nguyên nước như cạn kiệt nguồn nước sạch. 

Đặc biệt là các giếng đã khai thác xong hoặc không sử dụng, lại không được trám lấp càng gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước, bởi các chất độc hại như amoni, thạch tín, nước rác, nước thải… sẽ theo các giếng này xâm nhập vào lòng đất. Ở nhiều nơi, chất lượng nước ngầm không ổn định. Có lúc hàm lượng các chất độc hại trong nước khi xét nghiệm bảo đảm mức cho phép, nhưng, ngay sau đó cũng loại nước đó khi xét nghiệm lại cho các chỉ số cao hơn mức cho phép nhiều lần, khiến cho công tác quản lý chất lượng nước rất khó khăn.

Do đó, việc khai thác nước ngầm đang được nhà nước quản lý và xem xét rất chặt chẽ. Các doanh nghiệp muốn khai thác nước ngầm cần phải xin phép với hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm.

dịch vụ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm
Hình ảnh: Dịch vụ xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm

Căn cứ pháp lý về việc xin giấy phép khai thác nước ngầm

  • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012.
  • Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013– quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước.
  • Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
  • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
  • Thông tư số: 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 Qui định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Công ty Môi Trường Hợp Nhất là đơn vị tư vấn về lĩnh vực môi trường. Cung cấp  các giải pháp quản lý và xử lý môi trường cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, chúng tôi đã có cơ hội tư vấn về: quản lý môi trường, thiết kế – tổ chức thi công các công trình xử lý khí thải – nước thải….  cho nhiều công ty, nhà máy xí nghiệp,  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trên khắp cả nước.

Môi Trường Hợp Nhất hỗ trợ tư vấn 24/7: 0936.647.467 – 0.06.399.169